Stowarzyszenie Pro Bono
Wychodzenie z bezdomności to niełatwy i długotrwały proces, który jednak przy zaangażowaniu bezdomnego oraz profesjonalnej pomocy ze strony odpowiednich osób i instytucji może zakończyć się powodzeniem.

Kompleksowa pomoc osobom bezdomnym, ukierunkowana na ich aktywizację społeczno-zawodową, to cel działalności Stowarzyszenia Probono Banino, które swój szczegółowy opis i regulamin zamieściło pod adresem internetowym probonogdansk.pl. Organizacja prowadzi schronisko dla bezdomnych mężczyzn w pobliżu Gdańska, gdzie zapewnia im tymczasowe schronienie, wyżywienie oraz pomoc specjalistów.

W placówce prowadzona jest praca socjalna, polegająca przede wszystkim na motywowaniu do podjęcia terapii odwykowej, pomocy w załatwianiu spraw urzędowych i osobistych, wzmocnieniu aktywności życiowej oraz samodzielności, a także na motywowaniu do podjęcia aktywności zawodowej.Szczegóły


Dodano: 2018-09-05

Telefon: +48 (58) 686 56 12

Adres: Orzechowa 15

Miejscowość: Banino

Kod pocztowy: 80-297

Pozostaw Opinie
Nie zamieszczono jeszcze komentarzy.Wystaw Ocene (0 z 0 głosów)

OKOLICZNE FIRMY

APE-LP

Ośrodek Szkolenia Ratowniczego w Gdyni

Perfect Construction